Håndkultivator i rutsfritt stål, brukes til bearbeiding av jord