Plugger til forkultivering av små og mellomstore frø.