Kompakt minidrivhus med selvvanningsfunksjon som forenkler såingen.