Hagekant, sort. 3×1190 cm.
Kan enkelt bøyes og tilpasses formålet.