Plenfrøblanding som på sikt danner en blomstereng.